Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Maciej Łokaj podkreśla, że jeśli placówka posiada certyfikat ISO, to identyfikatory są wymagane. Radca prawny dodaje, że pracownicy w placówce medycznej mogą nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem i stanowiskiem służbowym. - Takie działanie nie narusza regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych - podkreśla Łokaj.

Radca prawny podkreśla, że "imię i nazwisko pracownika już samo w sobie stanowi jego swoisty identyfikator w pracy", dlatego powyższe jest dodatkowo uzupełnianie przez stanowisko pracownika.

- Noszenie identyfikatorów przez pracowników ma na celu przede wszystkim usprawnienie pracy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że stanowisko odnośnie noszenia przez pracowników identyfikatorów zajął swego czasu GIODO stwierdzając, że obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów zawierających m.in. imię i nazwisko wynika z wewnętrznych uregulowań wydanych przez pracodawcę (np. z regulaminu pracy wydanego na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy - mówi Łokaj. - Regulamin ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników. Służyć ma on porządkowi i sprawności w załatwianiu spraw w zakładzie pracy.

Więcej na temat mitów o tym, jak stosować RODO w ochronie zdrowia czytaj tutaj>>

Noszenie identyfikatorów w ustawie o działalności leczniczej

Łokaj podkreśla, że obowiązek ujawniania w tej postaci swoich danych osobowych, jeżeli wynika z wewnętrznych przepisów obowiązujących w zakładzie pracy, nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

Wypowiedział się w taj sprawie wydając wyrok Sąd Najwyższy z 19.11.2003 r., sygn. akt I PK 590/02, zgodnie z którym nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.

 

Jednocześnie ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika.

Łokaj podkreśla, że należy pamiętać, iż zarówno wyrok SN jak i stanowisko GIODO (obecnie UODO) sformułowane zostały w poprzednim reżimie prawnym, tzn. przed rozpoczęciem stosowania RODO. Niemniej w ocenie autora odpowiedzi pozostają one aktualne również obecnie. Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę, iż w odniesieniu do placówek szpitalnych obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz stanowisko został określony wprost w art. 36 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

 
X

RODO


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu RODO? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>