Raport "Zdrowie priorytetem politycznym państwa - analiza i rekomendacje" został przygotowany przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z gronem ekspertów oraz polityków różnych opcji.

"Raport to dokument przełomowy dla debaty o zdrowiu, ponieważ zawiera nie tylko kompleksową diagnozę najważniejszych problemów, ale też daje gotowe rekomendacje, jak im zaradzić" - mówił w czwartek na konferencji prasowej współautor dokumentu dr Witold Kalbarczyk.

Jak podkreślał, raport pokazuje, że ochrona zdrowia to nie tylko koszt, ale przede wszystkim długoterminowa inwestycja, bez której niemożliwy będzie rozwój polskiej gospodarki. Według Kalbarczyka warto inwestować w zdrowie, ponieważ to "ważny czynnik kapitału społecznego, warunek poczucia bezpieczeństwa, warunek indywidualnego i zbiorowego dobrostanu, stabilności społecznej oraz stabilności gospodarki".

W raporcie wskazano, że na wzrost efektywności systemu wpływ miałaby lepsza koordynacja opieki medycznej tak, aby więcej potrzeb zdrowotnych Polaków zaspokajać w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia ambulatoryjnego oraz chirurgii jednego dnia zamiast leczenia w szpitalu, które jest najdroższe. Nawet ok. jedna trzecia łóżek w szpitalach ogólnych, czyli ok. 60 tys. łóżek, powinno zostać zlikwidowanych, ponieważ nie są one właściwie wykorzystywane, a tylko generują koszty - przekonują autorzy raportu.

Także b. minister zdrowia, członek Rady Konsultacyjnej raportu dr Marek Balicki mówił o konieczności zwiększenia efektywności wydawania pieniędzy. "Jeżeli 90 proc. problemów zdrowotnych pacjentów może być rozwiązana na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, to ta dziedzina powinna stać się priorytetem" - mówił.

Według Balickiego konieczna jest poprawa wydatkowania publicznych i prywatnych pieniędzy na zdrowie także poprzez wspólne zakupy sprzętu i usług dla wielu placówek, czy koordynowanie inwestycji.

Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego prof. Bolesław Samoliński przekonywał, że należy wdrożyć ponadresortową politykę w odniesieniu do zdrowia, co wpłynie na jakość życia Polaków i przyniesie oszczędności dla całej gospodarki. "Musimy pilnie zadbać o stan zdrowia obecnych i przyszłych pracowników m.in. poprzez wyrobienie dobrych nawyków związanych z odżywianiem się i aktywnością fizyczną" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że nieuchronne są zmiany demograficzne i starzenie się polskiego społeczeństwa, co musi znaleźć odzwierciedlenie w polityce państwa, ponieważ w przeciwnym wypadku system nie udźwignie rosnących kosztów leczenia coraz większej grupy starszych osób.

W raporcie wskazano, że do 2035 r. populacja Polski spadnie o 5,5 proc., a popyt na świadczenia zdrowotne wzrośnie o 12 proc.

Doradca społeczny ds. zdrowia prezydenta RP dr Maciej Piróg podkreślał, że Polska pilnie potrzebuje ustawy o zdrowiu publicznym. "Musimy uczyć obywateli, jak utrzymywać zdrowie począwszy od przedszkola, a skończywszy na uniwersytetach trzeciego wieku, tworzyć jak najlepsze ramy dla prozdrowotnych, skoordynowanych działań osób prywatnych, instytucji publicznych i pozarządowych" - mówił.

W raporcie wskazano, że rekomendacje dla systemu to m.in.: zdrowie jako ważny element polityki wszystkich resortów i całego rządu, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, podniesienie efektywności systemu opieki zdrowotnej, integracja opieki medycznej z opieką społeczną, a także zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności obywateli za zdrowie własne i swoich najbliższych. Raport ma zostać przesłany m.in. do resortu zdrowia oraz parlamentu.

Instytut Ochrony Zdrowia to niezależna organizacja pozarządowa typu think-tank działająca w sferze ochrony zdrowia. W skład Rady Konsultacyjnej Raportu weszli m.in. dr Marek Balicki, prof. Leszek Czupryniak, prof. Tomasz Grodzicki, prof. Jacek Jassem, dr Tomasz Latos, prof. Grzegorz Opala, dr Bolesław Piecha, dr Maciej Piróg, prof. Bolesław Samoliński.