Leki, w sprawie których Rada przygotuje stanowiska, stosowane są w ramach chemioterapii standardowej. Są to leki: deferazyroks w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.5 (białaczka dorosłych z komórek T), ewerolimus w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C34 (nowotwór złośliwy oskrzela i płuca), imatynib w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C30.0 (nowotwór złośliwy oskrzela głównego), winorelbina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C82.0 (chłoniak nieziarniczy guzkowy z małych wpuklonych komórek), C83.8 (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych), 84.5 (inne i nieokreślone chłoniaki t), doksorubicyna liposomalna pegylowana, winorelbina, tiotepa, topotekan w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C92.0 (ostra białaczka szpikowa), fotemustyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C71 (nowotwór złośliwy mózgu), ipilimumab w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C69.0 (nowotwór złośliwy spojówki), interferon beta-1a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu C11.8 (nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) - zmiany przekraczające granice części nosowej gardła).

Rada przygotuje także opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Będą to następujące programy:
- Program promocji zdrowia i rehabilitacji niepełnosprawnych (gmina Siechnice)
- Program aktywności ruchowej (miasto Sieradz)
- Poprawa jakości życia u osób cierpiących na choroby układu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Łaziska Górne"
- Program zdrowotny – rehabilitacja lecznicza dla Mieszkańców Gminy Supraśl w latach 2015-2018
- Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
- Program profilaktyki zdrowotnej - Becikowe po Grębocicku
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim
- Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat (miasto i gmina Serock)
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014-2017
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci między 25 a 36 miesiącem życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Kostrzynie nad Odrą
- Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2016
- Program profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Chełm na lata 2014-2016
- Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim
- Program profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna na lata 2014-2016
- Pilotażowy program wykrywania wirusowego zakażenia wątroby typu C (WZW typu C) dla mieszkańców Jarosławia.