Donald Tusk, podsumowując 100 dni funkcjonowania Rządu, ocenił, iż „sposób wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej, to jeden z największych błędów tego Rządu.”

Jak dodał Premier, „rządzący nie byli dostatecznie przygotowani i nie potrafili przygotować otoczenia, a więc pacjentów, aptekarzy i lekarzy do skutków działania ustawy refundacyjnej”. Jednocześnie Szef Rządu pozytywnie ocenił samą ustawę, wymieniając wprowadzanie limitowania zysków firm farmaceutycznych, uszczelnienie systemu oraz obniżenie cen leków. Tym samym zaprzeczył konieczności nowelizacji tej ustawy.

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 25 lutego 2012 r.