Szpital powstanie przy ulicy Kurlandzkiej i będzie budowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.  Samorząd województwa jest zainteresowany modelem, w którym podmiot prywatny jedynie buduje i wyposaża budynek. Dalsze świadczenie usług i kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia będą już stronie samorządowej.

W pierwszym etapie zrealizowana zostałaby część pediatryczna na 360 łóżek, a w późniejszym - ginekologiczno-położnicza na 60 łóżek - z uwagi na możliwość użytkowania obecnego szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego.

Cały tekst: www.gazeta.pl