W kwietniu 2015 roku rozpocznie się budowa szpitala psychiatrycznego w Drewnicy. Władze spółki ,,Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” podpisały umowę z generalnym wykonawcą inwestycji – firmą Budimex S.A. Do nowego budynku pacjenci przeniosą się najpóźniej za trzy lata. Koszt inwestycji wyniesie około 118 mln zł, a środki na ten cel będą pochodzić z obligacji.

Szpital „Drewnica” od lat potrzebuje nowej siedziby. Obecnie placówka mieści się w kilkunastu budynkach, których historia sięga nawet 1885 roku. Szpital leczy chorych w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień na siedmiu oddziałach. Łącznie może być w niej hospitalizowanych 299 pacjentów. Jednak, obiekty szpitalne znajdują się obecnie w bardzo złym stanie technicznym i jedynym rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu.

Nowy szpital zbudowany zostanie w zielonej okolicy. Otoczony będzie dużym ogrodem, w którym znajdą się alejki spacerowe i altanki. Gwieździsty kształt budynku zapewni sprawną komunikację wewnętrzną i podniesie bezpieczeństwo pacjentów. Każdy segment budynku tworzyć będzie oddzielną bryłę o zróżnicowanym charakterze. Poszczególne części połączy strefa wielofunkcyjna, urządzona tak, by przypominała duży ogród zimowy. Przestrzeń będzie dobrze skomunikowana z miejscami do wypoczynku oraz terapii. Znajdzie się tu kawiarnia, czytelnia, kaplica oraz sale terapii zajęciowych. Budynki nie będą zbyt wysokie. Jedynie niektóre pawilony posiadać będą trzeci poziom dla personelu lub osób z zewnątrz. Wszystkie pomieszczenia, w których łącznie znajdzie się około 300 łóżek, będą wyposażone w klimatyzację i wentylację. Budynek zostanie również wyposażony w wewnętrzny monitoring, który podniesie bezpieczeństwo pacjentów.

W nowej placówce znajdą się także nowoczesne sale do fizykoterapii oraz innych zajęć terapeutycznych. Znajdzie się tu miejsce na nowoczesną salę konferencyjną, która umożliwi organizację w Drewnicy szkoleń i sympozjów naukowych. Nowe warunki umożliwią rozszerzenie działalności funkcjonujących obecnie poradni przyszpitalnych. Pacjenci będą mieli też dostęp do lekarzy innych specjalizacji, między innymi neurologów, chirurgów, ginekologów, geriatrów czy stomatologów.

Wychodząc naprzeciw obserwowanym trendom demograficznym wskazującym na starzenie się społeczeństwa zaprojektowano również nowoczesny oddział psychogeriatryczny, dla osób w podeszłym wieku z zaburzeniami psychicznymi. Ponieważ u osób tych występują również schorzenia somatyczne, przewidziano rozszerzenie działalności poradni specjalistycznych, tak by zapewnić kompleksową opiekę nad osobami starszymi. Mając również na uwadze fakt, że osoby starsze często mają problem z samodzielnym poruszeniem się, nowy obiekt będzie pozbawiony barier.

Szpital będzie także korzystać z ekologicznych źródeł energii. W okresie grzewczym wykorzysta energię słoneczną, pobraną i zmagazynowaną latem w uruchomionym niedawno zbiorniku magazynowania ciepła. Jest to pilotażowy projekt, pierwszy taki realizowany w Polsce. Obok zbiornika  zbudowano: pole kolektorów słonecznych, instalację hydrauliczną, zmodernizowano kotłownię wraz z pompą ciepła. Projekt dofinansowany został z unijnego 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mazovia.pl, stan z dnia 25 lutego 2015 r.