NRL podjęła przedmiotową uchwałę kierując się tym, że nie tylko lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, ale również lecz również osoby wchodzące w skład organów i instytucji publicznych odpowiedzialnych za tworzenie, działanie i finansowanie służby zdrowia powinny podlegać działaniu norm etycznych i reguł dobrego obyczaju.

W skład Zespołu Redakcyjnego do Spraw Opracowania Zasad Etyki Urzędników Ochrony Zdrowia zostali powołani:

- prof. Eleonora Zielińska
- Grażyna Rogala-Pawelczyk
- Konstanty Radziwiłł
- Stefan Bednarz
- Grzegorz Mazur

Zadaniem zespołu jest w szczególności określenie katalogu podmiotów i instytucji publicznych, które odpowiadają za organizację i finansowanie służby zdrowia, oraz określenie zbioru zasad etycznych, którymi powinni kierować się w pracy zawodowej urzędnicy podmiotów i instytucji, które odpowiadają za organizację i finansowanie służby zdrowia.

Źródło: www.nil.org.pl