22 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia (HOspitals for EuroPE – HOPE). W ponad 45-letniej historii tej najbardziej wpływowej i reprezentatywnej organizacji szpitali w Unii Europejskiej, posiedzenie po raz pierwszy odbywało się w Polsce. W wydarzeniu, którego gospodarzem była Polska Federacja Szpitali, wzięło udział 20 Gubernatorów HOPE. Spotkanie prowadził Prezydent HOPE, Georg Baum z Niemiec.

Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację szpitali w krajach członkowskich, plany stanowisk i seminariów HOPE oraz aktualne prace nad projektami dyrektyw unijnych, w których bierze aktywny udział HOPE. Omówiono prace nad następującymi dyrektywami: kwalifikacji zawodowych, sprzętu medycznego, badań klinicznych, podrabianych leków oraz ochrony danych.
Po posiedzeniu Rady odbyło się seminarium na temat przygotowań krajów członkowskich do wprowadzenia dyrektywy ds. opieki transgranicznej. Aktualną sytuację zaprezentowali gubernatorzy Węgier, Niemiec i Szwecji, a także dyrektor zarządzający HOPE.

W spotkaniu licznie wzięli udział członkowie Zarządu i Rady Naczelnej PFS, wysocy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, a także dziennikarze. Podczas seminarium wywiązała się ciekawa dyskusja.
Prezydium oraz Gubernatorzy HOPE obecni na posiedzeniu oraz seminarium wyrazili słowa uznania dla Polskiej Federacji Szpitali za jej dotychczasowe działania. Pomimo utrudniającej widzialność mgły, goście byli pod dużym wrażeniem przeobrażeń oraz rozmachu inwestycyjnego w Warszawie.
Polska Federacja Szpitali rozważa organizację głównej, corocznej konferencji HOPE w 2014 roku.

Źródło: www.federacjaszpitali.pl