Parlamentarna Komisja Zdrowia Publicznego zatwierdziła w tym tygodniu dwa raporty Lindy McAvan i wprowadziła poprawki do obowiązujących przepisów w sprawie bezpieczeństwa leków w UE, które mają wejść w życie w lipcu 2012 roku. Wcześniej, w grudniu 2010 roku, Parlament Europejski i Rada uzgodniły zmianę zasad nadzoru nad bezpieczeństwem leków w krajach UE.
Według poprawek, jeśli firmy dobrowolnie wycofają lek, muszą wyraźnie oświadczyć, czy uczyniły tak z powodu zagrożenia dla zdrowia pacjentów. Komisja Zdrowia przyjęła też poprawkę, która wydłuża listę leków, które będą podlegać dodatkowemu monitorowaniu.

Po negocjacjach z Radą osiągnięto kompromis. Przyjęte poprawki przewidują m. in., że jeśli dana firma farmaceutyczna ze względów bezpieczeństwa nie będzie ubiegać się o przedłużenie licencji na sprzedaż, to natychmiast zostanie wydany alarm na poziomie unijnym. Na lekach, które ponownie badano zostanie też umieszczona o tym informacja – tak by pacjenci znali ich historię.

Źródło: www.europarl.europa.eu