rupa PCZ uzyskała w roku 2013 przychody netto ze sprzedaży o wartości 73 584 573,99 zł. Było to więcej o ponad 10 procent niż w roku 2012, kiedy to przychody Grupy miały wartość 66 781 557,44 zł. Zysk netto osiągnięty w roku 2013 przez PCZ wyniósł 36 387 221,51 zł i wzrósł ponad czterokrotnie w stosunku do roku 2012, kiedy to miał wartość - 7 909 824,30 zł.

Najważniejszy wpływ na zwiększenie sprzedaży w Holdingu PCZ było uzyskanie w 2013 roku zezwoleń Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i psychotropowymi. Hurtownia farmaceutyczna, prowadzona przez Polską Centralę Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. zaopatruje zarówno szpitale, przychodnie, sanatoria i apteki należące do Holdingu PCZ, jak i jednostki zewnętrzne.

PCZ realizuje inwestycję związaną z budową szpitala uzdrowiskowego w Przerzeczynie Zdroju. Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dzięki budowie szpitala działalność uzdrowiska zostanie poszerzona o rehabilitację kardiologiczną i ogólnoustrojową, wymagające całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych.

W sierpniu 2013 roku po generalnym remoncie został otwarty oddział pediatryczny w Szpitalu Specjalistycznym w Środzie Śląskiej, prowadzonym przez Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. W grudniu 2013 roku do jednostek Holdingu PCZ dołączyło Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o., prowadzące szpital i przychodnię specjalistyczną,

PCZ S.A. wraz 10 spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ).  Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta około 450 tysięcy pacjentów rocznie.