Najwięcej - prawie 35 proc. badanych nieprawidłowo uważa, że właścicielem publicznych szpitali w Polsce jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a ponad 30 proc, że ministerstwo zdrowia. Ponad 6 proc. jako właściciela publicznych szpitali wskazało Skarb Państwa, a ponad 5 proc. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawie 16 proc. badanych zadeklarowało, że nie wie, do kogo należą szpitale publiczne.

Z badań PBS wynika, że 65 proc. Polaków nie wie, lub nie ma pewności, co to prywatyzacja szpitala. Duży odsetek myli prywatyzację z komercjalizacją, czyli przekształceniem szpitala w spółkę prawa handlowego bez zmiany jego właściciela. Ponad jedna czwarta badanych (25,3 proc.) nieprawidłowo uznała, że komercjalizacja to przekazanie szpitala prywatnej firmie, a prawie jedna piąta (19,4 proc.) stwierdziła, że jest to sprzedaż szpitala prywatnej firmie.

W ocenie zlecających badania pokazują one, że potrzebna jest edukacja społeczeństwa i osób podejmujących decyzje na temat systemu służby zdrowia w Polsce. "Żeby mówić o systemie służby zdrowia, należy mieć wiedzę, na czym on polega, by móc go lepiej ocenić" - uzasadnił prezes Grupy Nowy Szpital Marcin Szulwiński, który przedstawił wyniki badań w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie.

Pomimo upływu 20 lat transformacji w Polsce najbardziej kuleje służba zdrowia, trzeba podjąć rzetelną debatę o przekształceniach i zarządzaniu szpitalami - apelował Szulwiński. W jego ocenie niewiedza społeczeństwa wykorzystywana jest przez polityków do straszenia ludzi przekształceniami szpitali jako czymś, co źle się kojarzy.

"Pacjenta nie interesuje, kto jest właścicielem danego szpitala, tylko jak jest on zarządzany i to, by nie musiał płacić za pobyt w szpitalu. Zależy mu na tym, by środki z NFZ szły na jego leczenie, a nie na spłatę długów placówki" - podkreślał. "Im lepszy system zarządzania, tym lepszy system leczenia" - ocenił.

Badanie telefoniczne PBS zrealizowano 24-25 maja 2013 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, losowej próbie 1090 mieszkańców Polski w wieku 15 lub więcej lat. Badanie przeprowadzono na zlecenie Grupy Nowy Szpital prowadzącej 13 szpitali należących do samorządów w Polsce, m.in. w Świeciu (kujawsko-pomorskie), Olkuszu (małopolskie), Giżycku (warmińsko-mazurskie).