Partnerzy społeczni RDS zaapelowali o dialog w sprawie zdrowia. Ostrzegają też, że bez wprowadzenia systemu łączącego publiczną i prywatną ochronę zdrowia oraz dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nie ma możliwości rozpoczęcia faktycznych działań naprawczych.

Domagają się także zmian w ochronie zdrowia, które są zgodne z postulatami protestujących lekarzy rezydentów. Dotyczą one wzrostu w ciągu 3 lat do 6,8 procenta PKB nakładów na ochronę zdrowia,  skrócenia kolejek do świadczeń zdrowotnych  oraz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, w tym dla lekarzy - rezydentów.

Członkowie strony społecznej Prezydium RDS stoją na stanowisku, że trzeba wrócić do realnej dyskusji, która wymaga odpowiedzi rządu na postawione pytania.
„Już dziś widać, że uciekanie przed odpowiedzialnością skutkuje protestami poszczególnych grup zawodowych, a w konsekwencji może sparaliżować funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia” – czytamy w komunikacie RDS.

Partnerzy społeczni przypominają, że Rada Dialogu Społecznego od samego początku angażuje się w kwestie ochrony zdrowia, czego wyrazem jest 12 uchwał podjętych przez stronę pracowników i stronę pracodawców i apel do ministra zdrowia o odpowiedzialny i systemowy dialog.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Podczas posiedzenia 11 października 2017 roku Rada przedstawiła sytuację poszczególnych grup pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych i zwróciła się z apelem o kompleksowe rozwiązywanie problemów w służbie zdrowia.  Jednak przebieg debaty odbiegał od przyjętych w RDS standardów. Wkrótce po swoich wystąpieniach i wysłuchaniu kilku reakcji członków RDS premier Beata Szydło i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł opuścili salę, co faktycznie zakończyło debatę. Obecna wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko nie odniosła się do zgłaszanych problemów, pomysłów i propozycji. Z sali zostały wyproszone media, a partnerzy pozostawieni sami sobie.

- Mimo, że została z nami jak zwykle do końca minister Elżbieta Rafalska, to jednak po raz kolejny mamy poczucie straconej szansy na autentyczny dialog w sprawie kluczowej dla społeczeństwa - napisali członkowie strony społecznej Prezydium RDS.

 

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl

 Na temat wynagrodzeń w podmiotach leczniczych czytaj w bezpłatnym e-booku>>>