Komisja Ustawodawcza rozpatrywała postanowienie sygnalizacyjne Trybunału 27 sierpnia 2015 roku. Trybunał zasygnalizował w marcu 2015 konieczność podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do uregulowania kwestii medycznego wykorzystania marihuany.

Czygaj: CZD: leczenie marihuaną, ale bez dr. Bachańskiego >>>

Obecni na posiedzeniu Senatu przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia stwierdzili,  że stan prawny w Polsce gwarantuje dostęp do leczenia marihuaną. W związku z tym Ministerstwo, wbrew stanowisku Trybunału, nie widzi potrzeb zmian legislacyjnych.

Senatorowie uznali także, iż w ciągu obecnej, kończącej się kadencji Parlament nie zdąży przyjąć odpowiednich przepisów. Zgłoszono wniosek formalny o niekontynuowaniu dalszych prac, który uzyskał większość.

LEX Apteka to jedyny na rynku elektroniczny serwis dla właścicieli i kierowników aptek, który odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu prawa farmaceutycznego dotyczącego aptek, prawa pracy w aptekach, marketingu i zarządzania, rynku leków oraz praw i ochrony klientów aptek. Serwis zapewni każdemu farmaceucie codzienny dostęp do czytelnych i jasnych informacji i interpretacji prawa między innymi z zakresu: zasad wydawania recept, dystrybucji leków, sposobów na zwiększenie sprzedaży w aptece, narzędzi marketingowo – reklamowych oraz sprzedażowych jakie można wykorzystywać w aptece.
 
Więcej informacji: www.lex.produkty.pl