Dzisiaj, 26 lutego 2015 roku o godzinie 14.00 odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu do spraw funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pakietu onkologicznego. Powołanie takiego zespołu było jednym z efektów działania Federacji Porozumienie Zielonogórskie i zawarcia porozumienia z resortem zdrowia, do którego doszło 7 stycznia 2015.

Ministerstwo Zdrowia zaprosiło przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego na pierwsze posiedzenie zespołu roboczego. W zaproszeniu napisano, że do zadań zespołu będzie należeć między innymi analiza pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania pakietu onkologicznego, wartości indywidualnych wskaźników rozpoznawania nowotworów oraz zasadności zamian ustawowych w zakresie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

- Skład zespołu nie jest nam znany, minister go nie ujawnił – mówi jeden z zaproszonych na posiedzenie przedstawicieli PZ, wiceprezes Wojciech Pacholicki. – Mimo wszystko zakładamy, że powołanie zespołu nie ma charakteru propagandowego, tylko rzeczywiście chodzi o solidną pracę , która będzie służyć poprawieniu najbardziej kontrowersyjnych zapisów pakietu. Nasza organizacja ma liczne uwagi do jego funkcjonowania, przedstawimy własną analizę, dotyczącą pierwszych dwóch miesięcy. Najwięcej kontrowersji i niejasności dotyczy opieki specjalistycznej. Wiele również wiąże się z praktyką lekarzy POZ.

Wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie oczekuje, że pierwsze spotkanie zespołu będzie konkretne i merytoryczne. Powinno ujawnić największe wady obecnych rozwiązań zgłaszanych przez wiele organizacji lekarskich i pacjenckich oraz wskazać kierunek i harmonogram dalszych prac.

Federacja zapowiada, że będzie informować o efektach spotkania.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 26 lutego 2015 r.