Olsztyn: w szpitalu dziecięcym powstał nowy oddział
\\

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie odbyła się prezentacja efektów kompleksowej modernizacji oddziału chirurgii głowy i szyi – nowej struktury organizacyjnej w szpitalu, w skład której wchodzą trzy oddziały: chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyczny i laryngologiczny.

Oddział zapewni kompleksową opiekę w zakresie laryngologii, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej nad najmłodszymi pacjentami, w jednym miejscu, pod nadzorem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

Idea stworzenia nowego oddziału wynikła stąd, że proces leczenia pacjentów, a szczególnie dzieci, dawno przestał być wąskospecjalistyczny. Diagnostyka wysokospecjalistyczna chorób wymaga współpracy wielu specjalistów. Oddział tę formułę wypełnia, realizując interdyscyplinarność i kompleksowość w leczeniu schorzeń laryngologicznych, okulistycznych i chirurgii szczękowo-twarzowej dzieci i młodzieży.

Koszt inwestycji wyniósł 3 mln zł. Większość środków pochodziła z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. 150 tys. zł na przystosowanie oddziału do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczył PFRON. W związku z modernizacją oddziału dokonano zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu do zabiegów endoskopowych z optyką, kamerami i mikroskopami do operacji laryngologicznych, system do neuromonitoringu wykorzystywany podczas rozległych operacji, aparat do znieczulania, respirator, kardiomonitory, narzędzia operacyjne, między innymi nóż do chirurgii ultradźwiękowej, lampy zabiegowe, monitory oddychania itp.

Inwestycja umożliwiła dostosowanie oddziału do wymogów Ministerstwa Zdrowia oraz oczekiwań pacjentów i ich opiekunów uwzględniając także w pełni potrzeby osób niepełnosprawnych.

Oddział jest ośrodkiem o charakterze ponadregionalnym, a w pewnych zakresach, jak np. kompleksowego leczenia wad wrodzonych i nowotworów części twarzowej czaszki u dzieci – unikalnym w skali całego kraju. Około 30 procent pacjentów chirurgii szczękowo-twarzowej stanowią dzieci spoza województwa, w laryngologii – 10 procent. Co roku na oddziale będzie leczonych około 2500 pacjentów.

Olsztyński Szpital Dziecięcy może pochwalić się wieloma innowacyjnymi w tym rejonie Polski projektami medycznymi, takimi jak na przykład rekonstrukcje ubytków żuchwy z przeszczepem z kości wraz z mikrozespoleniami naczyniowymi. Operacje te wykonuje się w ramach realizowanej w szpitalu wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi i młodzieżą z wadami części twarzowej czaszki, która obejmuje leczenie wszelkich schorzeń w zakresie głowy i szyi. Zabiegi te mają na celu leczenie wad rozwojowych i zniekształceń nabytych, leczenie urazów twarzy i ich następstw, leczenie nowotworów, stanów zapalnych i patologii narządów znajdujących się w obrębie twarzy oraz głowy i szyi. Na różnych etapach terapii tych schorzeń opiekę nad pacjentami sprawuje wielu specjalistów: chirurg szczękowo-twarzowy, ortodonta, foniatra, laryngolog, logopeda, pedodonta, chirurg dziecięcy, genetyk, psycholog, pediatra, anestezjolog i rehabilitant.

Szpital wykonuje także zaawansowane świadczenia z zakresu okulistyki i laryngologii dziecięcej, w tym zabiegi endoskopowe i operacje ucha środkowego. Oprócz leczenia zachowawczego chorób oczu, lekarze okuliści wykonują też różnorodne operacje oczu, w tym leczenie retinopatii wcześniaczej z użyciem lasera.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.wssd.olsztyn.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

\
Data publikacji: 15 września 2014 r.