15 października br. oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia zablokowały numery recept wydane do wygasłych 30 czerwca br. umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych lekarzom, którzy nie przedłużyli tych umów w drodze aneksu lub nie podpisali nowej umowy oraz nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Blokada dotyczy również zakresów numerycznych lekarzy, którzy nie mają zawartej umowy indywidualnej i wykorzystują dotychczas posiadane zakresy numeryczne u świadczeniodawcy jako lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, nie będąc jednocześnie wykazani w NFZ jako personel świadczeniodawcy.

Informacja o zalokowanych numerach recept przekazana zostanie do wszystkich aptek oraz punktów aptecznych i w związku z tym, recepty nie będą realizowane jako refundowane.
NFZ przypomina, że lekarze/felczerzy, którzy nie podpisali umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych obowiązującej od 1 lipca br. (w oparciu o zarządzenie Nr 25/2012/DGL z 30 kwietnia 2012 roku lub Zarządzenie Nr 38/2012/DGL z 30 czerwca 2012 roku Prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją) oraz nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, nie mają prawa do wystawiania recept refundowanych pro familia, pro auctore oraz w ramach świadczonych usług komercyjnych.

Powyższa informacja nie dotyczy recept przydzielonych przez NFZ świadczeniodawcom w ramach realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: www.mp.pl