Rada wyjaśnia w uzasadnieniu swojego stanowiska, że chirurgia naczyniowa zmierza w kierunku małoinwazyjnym (zabiegi wewnątrznaczyniowe), dlatego potrzeba coraz mniejszej liczby łóżek w zakresie tej specjalności.

Przy dobrej organizacji oddział chirurgii naczyniowej dysponujący jedną salą do chirurgii klasycznej i jedną do zabiegów wewnątrznaczyniowych w pełnym wymiarze czasu pracy (10 zabiegów i operacji dziennie) powinien dysponować 15-20 łóżkami.

Część zabiegów (np. niewydolności żylnej, stenty do tętnic obwodowych) może być wykonanych w trybie jednego dnia przy dobrze rozwiniętej opiece ambulatoryjnej. Wobec powyższego wymóg 20 łóżek nie znajduje uzasadnienia.

Natomiast wartość punktowa leczenia zaawansowanej niewydolności krążenia powinna, według Rady, pozostać na dotychczasowym poziomie 87 punktów;