Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia (Dz. U. poz. 605).

Nowe przepisy nie zmieniają ogólnie zasad postępowania ubezpieczyciela, który chce uzyskać informacje o stanie zdrowia osoby ubezpieczonej. Minister zdrowia musiał wydać nowe rozporządzenie, gdyż zmieniało się nazewnictwo placówek medycznych i zgodnie z ustawą o działalności leczniczej stały się podmiotami leczniczymi.

Rozporządzenie dotyczy osób, które chcą się ubezpieczyć na życie lub dochodzą roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Źródło Rzeczpospolita