Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz nowe kody sprawdzenia: http://www.nfz.gov.pl/new/art/5576/2013_08_01_sprawdzenia.pdf

Źródło: www.nfz.gov.pl