Według Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii szpitale zastosowały różne rozwiązania.

- Większość dyrektorów wydłużyła czas pracy do siedmiu i pół godziny, 15 procent uznało, że pracownicy mogą pozostać przy skróconym wymiarze, a  10 procent czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego – mówi Cezary Staroń, przewodniczący Związku na łamach Rzeczpospolitej.

Związek zaskarżył przepis art. 214 ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż uważa, że nie można zwiększać liczby godzin pracy danej grupie pracowników, nie podnosząc jednocześnie wynagrodzenia.

Cały artykuł www.rp.pl