Władze Naczelnej Izby Aptekarskiej wystosowały pismo do ministra zdrowia, w którym domagają się aby ten zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o skontrolowanie prowadzonej przez ubezpieczycieli działalności.

Izba uważa, że prowadzona przez PZU SA akcja ubezpieczeniowa, polegająca na pokrywaniu części opłat ponoszonych przez pacjenta za leki refundowane może naruszać obowiązujące przepisy prawa, a nawet stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osoby objętej takim ubezpieczeniem.

PZU Życie SA proponuje swoim klientom:

- Grupowe Ubezpieczenie Lekowe oraz,

- „Dodatkowe ubezpieczenie z kartą apteczną", zawierane jako umowa ubezpieczenia dodatkowego do umów grupowego ubezpieczenia na życie.

Przedmiotem Grupowego Ubezpieczenia Lekowego jest obniżenie o 80 % ceny leku refundowanego.

Źródło: www.nia.org.pl