Resort zapewnia jednak, że nie planuje nakładać na samorządy obowiązku finansowania tworzenia gabinetów dentystycznych w szkołach. 

Ministerstwo informuje także, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z lekarzami dentystami. Decyzja dotycząca działań, które będą miały zwiększyć dostęp do świadczeń dentystycznych dla dzieci w wieku szkolnym, zapadanie po wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron.

Z około 9 tysięcy placówek stomatologicznych, które posiadają kontrakt z NFZ na swoje świadczenia, tylko kilkaset zlokalizowanych jest w szkołach. W wielu powiatach żadna ze szkół nie zapewnia uczniom opieki dentysty. Nie zachęcają do tego obowiązujące przepisy. W rezultacie wiele samorządów samodzielnie finansuje działalność gabinetów stomatologicznych. Są one czasami także utrzymywane ze składek rodziców uczniów.

Powrót gabinetów stomatologicznych do szkół zakładały plany poprzedniego ministra zdrowia – Mariana Zembali.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]