Obecny kształt projektu jest rezultatem przeprowadzonych konsultacji nad projektem z dnia 8 października 2012 r. Uwagi do projektu zgłosiły dwa podmioty: Rządowe Centrum Legislacji oraz Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

W szczególności uwagi wniesione przez RCL okazały się niezwykle istotne. Zaistniała bowiem konieczność wydania nowego rozporządzenia, a nie jak stanowił pierwotnie projekt, rozporządzenia zmieniającego. Wynika to ze zmiany upoważnienia ustawowego w ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), wprowadzonej przez ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. Nr poz. 322 z późn. zm.).