Pomysły resortu będą wymagały zmiany ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.:. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Usunięcia lub nowelizacji wymagają m.in. rozdział 1b, który jest poświęcony Agencji Oceny Technologii Medycznych, a także działy V – VII opisujące NFZ, kontraktowanie i zasady nadzoru.
Jeśli zakres wprowadzanych zmian miałby oznaczać istotne zmiany w zakresie innych kwestii, np. świadczeń gwarantowanych warto by rozważyć wprowadzenie nowej, całościowej regulacji ustawowej – uważa dr Andrzej Balicki, radca prawny, szef zespołu regulacyjnego DLA Piper.

Napisania ustawy od nowa niewyklucza również resort zdrowia. Oficjalnie jednak zapewnia, że do końca listopada odda do konsultacji projekt ustawy likwidującej centralę NFZ.
Projekt trafi do Sejmu na początku 2013 r., a uchwalony zostanie na wiosnę – zapewniał wczoraj Sławomir Neuman, wiceminister zdrowia, podczas VIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie.

Źródło: Gazeta Prawna