4 stycznia 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową.
Podczas spotkania wyjaśnił, na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim celu są wprowadzane.  Zapewnił także, że docenia ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej.

Resort zdrowia zapewnia, że nowe rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej ma powstać we współpracy z przedstawicielami organizacji, które uczestniczyły w spotkaniu.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych minister będzie mógł również ogłaszać w obwieszczeniu wytyczne i zalecenia opracowane przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym. Rządowy projekt ustawy regulujący te zagadnienia został przekazany do Sejmu.

 Ministerstwo Zdrowia przypomina także, że jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z jej zapisami świadczenia powinny być udzielane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w oparciu o doświadczenie zawodowe lekarza, zgodnie z dostępnymi w danej sytuacji metodami i środkami oraz z uwzględnieniem sytuacji pacjenta oraz w uzgodnieniu z nim.

„W związku z tym lekarz musi opierać się na wiedzy medycznej, którą w postaci wytycznych lub rekomendacji wydają towarzystwa naukowe. W postępowaniu sądowym biegli oraz osoby skarżące mogą skonfrontować zastosowane procedury medyczne z wytycznymi zawartymi w rekomendacjach” – zapewnia resort w komunikacie.

Źródło: www.mz.gov.pl
 

Czytaj także: Co musisz wiedzieć o reformie ochrony zdrowia?>>>