Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

Ministerstwo rekomenduje składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: csm-swd.nfz.gov.pl/cnr/start.htm.

Ministerstwo poinformowało też, że w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny do 31 maja 2016 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie, w przypadkach wydania leku „na ratunek" braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców oraz ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ministerstwo przypomina też, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do podanych produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Ministerstwo prosi też lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 24 grudnia 2015 r.