Obecnie import produktów leczniczych przewyższa eksport. Według danych GUS obecnie saldo wynosi 4,8 mld zł na minusie. Dane za pierwsze cztery miesiące 2016 roku wskazują na kontynuację zjawiska.

Zdaniem resortu zdrowia sytuację mogło by poprawić przyciągnięcie do Polski producentów leków, którzy płaciliby u nas podatek CIT. Aby to zrealizować jednym z pomysłów jest wprowadzenie zachęt dla koncernów, które będą u nas inwestować i staną się, jak to określa MZ, partnerem dla gospodarki. Poza tym firmy produkujące leki, zatrudniające dużo pracowników oraz prowadzące badania kliniczne w Polsce, będą miały łatwiejszą drogę do refundacji.

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl