22 października br. Minister Zdrowia skierował do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 20 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.).

Podstawowym celem prowadzenia Krajowego Rejestru Nowotworów jest możliwość przeprowadzania analiz naukowych, statystycznych i medycznych w oparciu o przetwarzane dane, których zakres określa karta zgłoszenia nowotworu złośliwego, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 0, poz. 591).

Podmiotem prowadzącym rejestr oraz odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Zgłoszeniu do KRN podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.
Zgłoszenia dokonują raz w miesiącu podmioty lecznicze do wojewódzkich rejestrów nowotworów, które następnie przekazują dane do KRN. Wykaz podmiotów leczniczych pełniących zadania wojewódzkich rejestrów nowotworów został zawarty w § 6 projektu rozporządzenia.

Źródło: www.mz.gov.pl