Dzięki wsparciu samorządu w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym zostanie przeprowadzona modernizacje technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz budynku stacji uzdatniania wody. Na to zadanie przeznaczono 920 tys. zł. 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie otrzyma ponad 495 tys. zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji oddziałów szpitalnych.  Do Szpitala Dziecięcego im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie trafi 148 tys. zł . Dzięki tym środkom możliwa będzie wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody w dwóch budynkach.

Natomiast Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie otrzyma 670 tys. zł na dostosowanie klatek schodowych w budynku głównym do wymagań ochrony pożarowej. 

Do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu trafi ponad 357 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rozbudowy i modernizacji budynku przy ulicy Koszykowej 79A w Warszawie. 

Kolejne 138 tys. zł otrzyma Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie i przeznaczy je na system komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem na oddziałach szpitalnych oraz na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

Wsparcie w wysokości 198 tys. zł trafi także do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na naprawę mammografu.

Źródło: www.mazovia.pl