W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać między innymi organizatorzy szkoleń dla nauczycieli i rodziców, zajęć dla młodzieży na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i tytoniu oraz działań zapobiegających zakażeniom HIV/AIDS w środowisku osób skazanych.

Zarząd województwa małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację tych zadań. Środki na ten cel pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. O dofinansowanie mogą wnioskować organizacje pozarządowe.

Natomiast w poniedziałek 3 kwietnia 2017 roku zakończył się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień. 400 tys. zł zostanie przekazane między innymi na doposażenie noclegowni, rozwój ośrodków leczenia dla uzależnionych od alkoholu czy narkotyków.

Źródło: www.malopolska.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]