Lubuskie: wojewoda integruje działania w sferze ochrony zdrowia
\\

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ przygotowuje materiały i analizy, które zostaną wykorzystane do opracowania raportu o stanie i rozwoju województwa lubuskiego oraz będą przydatne między innymi w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch, w porozumieniu z Markiem Cieślakiem przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego, zwrócił się do starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu o zorganizowanie spotkań w poszczególnych powiatach z udziałem między innymi przedstawicieli wojewody, funduszu, inspekcji sanitarnej, straży pożarnej, inspekcji nadzoru budowlanego, powiatów, gmin oraz świadczeniodawców.

Wojewoda zwrócił się też z prośbą do przedstawicieli inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej o współpracę przy zdiagnozowaniu potrzeb, ocenie zagrożeń w obiektach ochrony zdrowia w zakresie spełniania wymogów sanitarnych, budowlanych i przeciwpożarowych.

Celem spotkań ma być współdziałanie wszystkich służb publicznych wpływające na usprawnienie i zintegrowanie działań w zakresie ochrony zdrowia na poziomie lokalnym.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2014 r.

\
Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.