Województwo lubelskie otrzyma 2,23 mld euro z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. O fundusze te będą mogły się ubiegać między innymi samorządy lokalne i przedsiębiorcy, a także szpitale i ośrodki zdrowia.

- Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 dla województwa lubelskiego - poinformowali marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Marceli Niezgoda, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Decyzja Komisji Europejskiej ostatecznie zamyka proces negocjacji nowego RPO, trwający od września 2014 roku. Marszałek zapowiedział, że pierwsze konkursy o dotacje z RPO 2014-2020 zostaną ogłoszone w roku 2015. - W marcu 2015 planujemy przedstawienie harmonogramu naboru wniosków na 2015 rok - mówił Sławomir Sosnowski.

Aktualnie Urząd Marszałkowski w Lublinie pracuje nad stworzeniem dokumentów uszczegółowiających zapisy programu oraz kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, bez których organizacja konkursów nie jest możliwa. Ich zatwierdzeniem zajmie się Komitet Monitorujący RPO, czyli kilkudziesięcioosobowe gremium składające się z przedstawicieli rządu, samorządu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Jego powołanie spodziewane jest na przełomie marca i kwietnia 2015.

Z RPO 2014-2020 na Lubelszczyznę trafi 2,23 mld euro.

- Dodatkowo otrzymamy 80 mln euro na współfinansowanie projektów RPO z budżetu państwa. O tyle zostanie pomniejszony wkład własny do projektów składanych przez części wnioskodawców, głównie tych ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego - powiedział marszałek.

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego został podzielony na 14 części. Najwięcej środków przeznaczono na: konkurencyjność przedsiębiorstw (291,6 mln euro), mobilność regionalną i ekologiczny transport (271 mln euro), efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (258,9 mln euro), infrastrukturę społeczną (232 mln euro) oraz rynek pracy (197,9 mln euro). O unijne dofinansowanie będą mogły ubiegać się między innymi samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Z funduszy skorzystają także szpitale i ośrodki zdrowia, osoby bezrobotne i niepełnosprawne, mieszkańcy regionu zagrożeni ubóstwem, a także pracownicy firm, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz szkoły i ich uczniowie.

Komisja Europejska przyjęła łącznie 16 programów regionalnych oraz 6 programów krajowych. - Do 2020 roku do województwa lubelskiego może trafić nawet 25 mld zł pochodzących zarówno z RPO, jak i programów krajowych - podkreślił Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubelskie.pl, stan z dnia 25 lutego 2015 r.