Posłowie podjęli słuszną decyzję. Projekt był zły i szkodliwy zarówno dla rynku aptecznego, jak i pacjentów - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Cieszymy się, że posłowie odrzucili szkodliwe pomysły na apteki. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że proponowane regulacje ograniczyłyby wolność gospodarczą, pogłębiły dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, zahamowały rozwój polskich firm. Straciliby na nich także pacjenci, bo utrudniłyby dostęp do usług farmaceutycznych i spowodowały wzrost cen leków nierefundowanych - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 [-DOKUMENT_HTML-]


Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy prawo do prowadzenia apteki ogólnodostępnej miałby wyłącznie farmaceuta z prawem wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą albo spółka jawna lub spółka partnerska, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci, posiadający prawo wykonywania zawodu.

Pracodawcy deklarują, że są gotowi do rozmów na temat zmian w prawie farmaceutycznym, ale takich, które będą korzystne dla pacjentów i polskich firm.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>