Od 1 stycznia 2016 roku gabinety podstawowej opieki zdrowotnej będą w ramach ubezpieczenia otwarte dla pacjentów. To efekt kolejnych rozmów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, które odbyły się we wtorek, 22 grudnia 2015 roku, między przedstawicielami PPOZ a Ministrem Zdrowia.

- Przedłużamy nasze umowy na pół roku i liczymy, że będzie to dobry czas na stopniowe wprowadzanie kolejnych zmian koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce - mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Rozmowy dotyczyły aneksowania umów na świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej na 2016 rok oraz określenia planów działań resortu zdrowia w związku z zapowiadanymi zmianami w POZ.

- Udało się nam wypracować konsensus w kluczowych sprawach zgłaszanych obecnemu resortowi zdrowia od tygodni - i obecne umowy przedłużymy do czerwca 2016 roku. Pół roku - to z jednej strony nadal wymóg ustawowy, z drugiej - dobry czas na zmiany i dotrzymanie zobowiązań – dodaje Bożena Janicka.

Jedną z najpilniejszych spraw, już zapowiedzianych przez ministra zdrowia, jest uwolnienie placówek podstawowej opieki zdrowotnej od weryfikacji eWUŚ, czyli stopniowe wygaszenie systemu eWUŚ, który nie sprawdził się w podstawowej opiece zdrowotnej. Docelowa likwidacja eWUŚ w POZ ma zapewnić wszystkim polskim obywatelom dostępność do podstawowego systemu opieki zdrowotnej.

Lekarze skupieni wokół PPOZ wielokrotnie wnioskowali o konieczność wprowadzenia zmian i ograniczenie sprawozdawczości oraz odstąpienie od wskaźnika badań diagnostycznych w POZ, co nastąpi od II kwartału 2016 roku z utrzymaniem stawki bazowej obecnej - czyli 144 zł na rok.

Kolejnym pilnym tematem, postulowanym przez lekarzy, jest rekompensata finansowa dla pominiętych w podwyżkach pielęgniarskich – pielęgniarek praktyki - w ramach obecnych kontraktów POZ.

Według PPOZ pilnych regulacji wymagają także między innym procedury stwierdzania zgonu oraz powołanie instytucji koronera, działania na rzecz uzupełnienia kadr medycznych w POZ i ich ustawiczne szkolenie, nowelizacja kart DILO oraz wzrost finansowania podstawowej opieki zdrowotnej.

We wtorkowym spotkaniu w Warszawie uczestniczyli: minister zdrowia - Konstanty Radziwiłł, wiceministrowie - Piotr Gryza i Piotr Warczyński oraz Beata Rorant – dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia i Tomasz Matynia - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentowała Prezes Bożena Janicka, wiceprezes Eugeniusz Michałek oraz Jarosław Król - członek zarządu PPOZ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.porozumieniepoz.pl, stan z dnia 24 grudnia 2015 r.