- Banki takie powinny być nieodłącznym elementem systemu opieki nad matką i dzieckiem, a w szczególności nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie. Traktujemy otwarcie Banku jak wyrównywanie szans dla wszystkich wcześniaków u nas urodzonych, ale też jako pomoc kobietom by mogły dzielić się między sobą pokarmem w sposób bezpieczny, po przebadaniu zarówno kobiet – honorowych dawczyń jak i próbek mleka. Dziś nadal nie wiemy wszystkiego o mleku kobiecym, badania naukowe wciąż trwają. Wiemy, że mleko kobiece ma około 300 różnych składników, w tym komórki macierzyste czy przeciwciała, wiele z tych substancji nie da się wyprodukować w mieszance sztucznej – mówi dyrektor departamentu medyczno-jakościowego dr Barbara Peterko-Budniok. 

Bank powstał dzięki współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego i konsultantem ds. neonatologii województwa małopolskiego profesorem Ryszardem Lauterbachem. 

Fundacja Bank Mleka Kobiecego udziela wsparcia instytucjom zainteresowanym tworzeniem banków mleka. Jest też koordynatorem reaktywacji banków mleka z ramienia EMBA czyli Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka.

Centrum Medyczne Ujastek zapewnia kompleksową opiekę kobietom oczekującym potomstwa, od pierwszych chwil ciąży przez moment rozwiązania aż do opieki w okresie połogu oraz proponuje opiekę ambulatoryjną w pełnym zakresie. 

Szpital Ujastek prowadzi trzy komplementarne oddziały – oddział ginekologii i patologii ciąży, oddział położniczo-ginekologiczny oraz oddział neonatologiczny, zapewniając bezpieczeństwo i dostęp do holistycznej opieki zarówno mamie jak i dziecku. Spośród wielu małopolskich szpitali, Ujastek wyróżnia najwyższy, III stopień referencyjności oddziału neonatologicznego.