Obecne przepisy są źródłem wielu problemów, gdyż nie zawsze do śmierci dochodzi w miejscu zamieszkania, a nie każdy zmarły wcześniej się leczył.

Projekt przewiduje też prawne uregulowanie kwestii pochówku w katakumbach oraz kolumbariach.

W środe 12 marca 2014 odbyło się pierwsze czytanie projektu na wspólnym posiedzeniu dwóch sejmowych komisji: Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Cały artykuł www.rp.pl