W wyniku inwestycji w pobliżu tężni powstanie Konstancińskie Centrum Hydroterapii i Medycyny Ekologicznej z kompleksem SPA i wellness, oferujące specjalistyczne zabiegi wodolecznicze na bazie miejscowej solanki. Rewitalizacji i rozbudowie zostaną także poddane szpitale rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej.

Uzdrowisko Konstancin Zdrój oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, zabiegi lecznicze, między innymi kinezyterapię, magnetoterapię, kąpiele solankowe i perełkowe, krioterapię i wiele innych, a także leczenie ambulatoryjne prowadzone przez lekarzy specjalistów z wykorzystaniem badań diagnostycznych (echo serca, Holter, badania laboratoryjne itp.).

Pacjenci przyjeżdżający do uzdrowiska mogą skorzystać z pobytów leczniczych w ramach NFZ lub komercyjnych.

Właścicielem Uzdrowiska Konstancin jest Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który  jest w 100 procentach własnością Banku Polskiej Spółdzielczości SA i zarządzany jest przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W 2011 roku dokonał zakupu od Skarbu Państwa udziałów i akcji trzech spółek uzdrowiskowych: Uzdrowisko Iwonicz SA, Uzdrowisko Kamień Pomorski sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Konstancin - Zdrój sp. z o.o.

Oprócz trzech spółek przejętych od Skarbu Państwa do Grupy Uzdrowiska Polskie należy także Uzdrowisko Nałęczów SA, którego akcje zostały zakupione przez Fundusz od Nałęczowskiego Towarzystwa Inwestycyjnego SA., które obecnie jest mniejszościowym współwłaścicielem Funduszu Uzdrowiska Polskie.