W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele rządu, posłowie i senatorowie oraz eksperci z kraju i zza granicy. Kongres odbędzie się  w dniach 24-25 września 2015 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie. 

Starzenie się to zagadnienie wielowymiarowe, dotykające wszystkich aspektów życia. Zachodzące procesy demograficzne wpływają zarówno na funkcjonowanie społeczeństwa, jak również gospodarki. Dotychczas Polska należała do grupy krajów z najniższą średnią wieku mieszkańców w Europie wynoszącą 38,6 lat. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że za mniej niż 40 lat średnia wieku w naszym kraju będzie należała do jednej z najwyższych w Europie i wyniesie około  52 lat. Wówczas na jedną osobę pracującą będzie przypadał jeden emeryt. Problem jest tym bardziej istotny, że obecnie już ponad połowa osób w wieku przedemerytalnym ma problemy zdrowotne. Bieżące trendy demograficzne wskazują, że tendencja ta będzie się pogłębiać.

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia to najważniejsza inicjatywa tego typu, poświęcona kształtowaniu oraz realizacji w Polsce kompleksowej polityki senioralnej. W trakcie dwóch dni (24-25 września 2015), podczas dziewięciu sesji plenarnych, zostaną podjęte takie tematy, jak: dotychczasowa realizacja polityki senioralnej, zdrowe starzenie się w Europie, samodzielność i bezpieczeństwo osób starszych, innowacje w zakresie ochrony zdrowotnej. 

Czytaj: Zdrowe i aktywne starzenie się to wyzwanie >>>

Wśród uczestników Kongresu znajdą się przedstawiciele rządu, posłowie i senatorowie oraz eksperci z kraju i zza granicy. Swoje uczestnictwo w spotkaniu potwierdzili między innymi: profesor Marian Zembala - minister zdrowia, Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej,  Adam Korol - minister sportu i turystyki, Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP, Michał Szczerba - przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP, Tomasz Latos - pKomisji Zdrowia w Sejmie RP, Manfred Huber - Koordynator ds. Zdrowego Starzenia, Niesprawności i Opieki Długoterminowej, Biuro Regionalne WHO w Europie,  profesor Asghar Zaidi - specjalista w zakresie międzynarodowej polityki społecznej Uniwersytetu w Southampton oraz  Jolanta Kwaśniewska - Prezes Stowarzyszenia „Porozumienie bez barier”.

Podczas Kongresu zostaną zaprezentowane najnowsze raporty Fundacji: „Innowacje w medycynie w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się” oraz „Konstruktywni. Zdrowi – Aktywni – Konstruktywni”. 

- Kongres to okazja do podjęcia szerokiej dyskusji na temat zdrowego starzenia się oraz związanych z tym wyzwań – sytuacji na rynku zdrowia oraz rynku pracy. Mam nadzieję, że wspólnie z politykami oraz wybitnymi ekspertami z Polski i zagranicy określimy aktualne priorytety oraz propozycje działań w zakresie polityki senioralnej i tworzenia „srebrnej gospodarki”. - mówi Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się oraz European Connected Health Alliance we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki, Wojewodą Mazowieckim, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.

Więcej informacji na: www.zdrowestarzenie.org 

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome