Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunku korzystania ze zwolnienia.

Dotychczas obowiązujące (ale tylko do dnia 31 grudnia 2014 r.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) nie przewidywało obowiązku posiadania kas rejestrujących przez lekarzy i lekarzy dentystów. Rozszerzenie katalogu osób objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na poziom osiąganych obrotów wynika z konieczności uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez organy podatkowe i samych konsumentów.

Do nowego rozporządzenia wprowadzono jednak okres dostosowawczy, który ma być przeznaczony na zainstalowanie kasy rejestrującej. W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług objęte obowiązkiem posiadania kasy rejestrującej, zastosowanie mają regulacji przewidujące ich zwolnienie, co do zasady przez okres ponad dwóch miesięcy, chyba że wcześniej podatnik utraci prawo do danego tytułu zwolnieniowego na zasadach ogólnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 18 listopada 2014 r.