Władze gminy uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków z programu  Senior+  na lata 2015-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015 – 2020 skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Polega on na tworzeniu placówek typu Senior+, w tym Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ przez jednostki samorządu.

Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki wynosi maksymalnie 300 tys. złotych w przypadku Dziennego Domu Senior+. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu Senior+ nie może być wyższa niż 80 tys. zł.

Na utworzenie Klubu „Senior+” dofinansowanie wynosi 150 ty. zł, a 25 tys. zł na jego wyposażenie. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji na wyposażenie Klubu Senior+ nie może być wyższa niż 25 tys. zł.

Maksymalny koszt utrzymania każdego jednego miejsca miesięcznie w klubie Senior+ wyniesie 200 zł. Dla domów Senior+ kwota ta wynosi 300 złotych.

W 2017 roku dzięki Programowi Senior+ dofinansowano utworzenie nowych 35 Dziennych Domów Senior+, których koszt wyniósł 9 mln zł. Dofinansowano też powstanie 96 nowych Klubów Senior+ za 11 mln zł, dofinansowano funkcjonowanie 124 istniejących placówek Senior+ ( z 8,4 mln zł).

W sumie na utworzenie i funkcjonowanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych przeznaczono ponad 28,4 mln zł.

 [-OFERTA_HTML-]