Ustawa dostosowuje obowiązujące przepisy do zmieniających się potrzeb nadzoru epidemiologicznego i wymogów zwalczania chorób zakaźnych. Umożliwia PISj podejmowanie takich działań przeciwepidemiologicznych, które zablokują szerzenie się zakażeń.

Nowe rozwiązania regulują kwestię prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w przypadku osób narażonych na biologiczne czynniki chorobotwórcze, co ma szczególne znaczenie np. w przypadku zatruć i zakażeń pokarmowych, a także chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, takich jak wirusowe gorączki krwotoczne, wąglik, ptasia grypa czy SARS.

Nowelizacja ma także zapewnić skuteczniejszy nadzór nad danymi osób z podejrzeniem zakażenia i chorych przebywających w warunkach izolacji szpitalnej. Ustawa m.in. definiuje podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w celu sprawowania nadzoru epidemiologicznego, określa zasady wymiany danych o zachorowaniach między różnymi inspekcjami oraz doprecyzowuje kwestię stosowania przymusu bezpośredniego w czasie interwencji medycznej.

Sejm uchwalił ustawę 13 lipca br., a 26 lipca br. została ona podpisana przez Prezydenta RP. Weszła w życie z dniem 3 września br.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.sejm.gov.pl