Warunkiem udzielenia pożyczki przez BOŚ było ”twarde” zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej, ewentualnie poręczenie przez JST. Ostatecznie poręczenia udzielili: Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu–Zdroju, samorząd województwa śląskiego, miasto Jastrzębie–Zdrój oraz Jastrzębska Spółka Węglowej S. A..

Dla szpitala głównym celem realizacji projektu jest przebudowa i modernizacja stacji dializ oraz zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby pacjentów i osób ich odwiedzających.
Jastrzębski szpital zakończył także realizację finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt dotyczył kompleksowej termomodernizacji placówki. Jej koszt wyniósł 6,7 mln zł, a dofinansowanie unijne – 5,7 mln zł.