Chodzi o kombinację molekuł ezetimibum i atorvastatinum, zarejestrowaną przez EMA w 2015 roku i stosowaną w przypadku  hipercholesterolemii. Jednocześnie jednak nie uległa zmianie grupa pacjentów, którzy uzyskają dostęp do tej terapii, gdyż wskazania refundacyjne są identyczne jak wskazania dla samego ezetimibum.

Utworzone zostaną nowe programy lekowe poszerzające dostęp do leków, w tym tych już finansowanych ze środków publicznych. Korzystne, choć nieliczne, zmiany nastąpią także w wykazie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia – podkreśla Infarma.

Zdecydowanie większe zmiany od stycznia 2017 roku dotyczyć będą lecznictwa zamkniętego. W ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii udostępnionych będzie aż 5 dotychczas nierefundowanych cząsteczek.

Pacjenci z mielofibrozą w ramach nowego programu B.81 uzyskają dostęp do leku zawierającego ruxolitinibum, dopuszczonego do obrotu w Unii w 2012 roku.
Zmiany dotyczyć będą także leczenia chorych na najczęstszą postać nowotworów skóry – raka podstawnokomórkowego w jego zaawansowanej postaci, a także idiopatycznego włóknienia płuc.

Pacjenci uzyskają dostęp do innowacyjnych molekuł wismodegib oraz pirfenidon, zarejestrowanych przez EMA odpowiednio w roku 2013 oraz 2011.

Natomiast w ramach nowego programu lekowego B.86 pacjenci z wrodzonymi zespołami autozapalnymi leczeni będą z wykorzystaniem cząsteczki anakinra.

Zmiany uzupełnia refundacja kombinacji cząsteczek netupitantum + palonosetronum refundowanych w ramach katalogu chemioterapii.


Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


Według Infarmy nie mniej istotne w kontekście dostępu do innowacji są rozszerzone lub nowe wskazania dla leków już refundowanych. Minister zdrowia zdecydował się na utworzenie nowych programów lekowych z wykorzystaniem terapii molekułami: certolizumab pegol, toxinum botulinicum A, lenalidomidum oraz paclitaxelum albuminatum dla pacjentów z odpowiednio: aktywną postacią spondyloartropatii osiowej, spastycznością kończyny dolnej po udarze mózgu, z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych oraz przerzutowym gruczolakorakiem trzustki. 

Z kolei zwiększenie dostępu dla leków już refundowanych nastąpiło między innymi dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz młodych pacjentów z szybko rozwijającą się lub oporną na leczenie postacią stwardnienia rozsianego.

Dokonana przez Infarmę analiza obwieszczenia w zakresie listy bezpłatnych leków dla seniorów również wskazuje na poprawę sytuacji pacjentów. Refundacją objęte zostały dwie cząsteczki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (pramipexolum) oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (umeclidinii bromidum). Na listę wpisane zostały również wszystkie insuliny ludzkie i analogi insulin z grupy limitowej 14.1.

- Mijający rok stanowił krok w kierunku poprawy dostępu pacjentów do innowacji. Styczniowa lista leków refundowanych stanowi kontynuację tego pozytywnego trendu. Wpisują się w niego również zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany legislacyjne – nowelizacja ustawy o refundacji leków, wprowadzenie Narodowego Programu Chorób Rzadkich oraz ujęta w ramy ustawy polityka lekowa państwa. Mamy nadzieję, że dokumenty te uwzględnią rolę innowacyjnych leków w efektywnym, nastawionym na realizację potrzeb pacjenta systemie ochrony zdrowia – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Infarmy. 

Źródło: www.infarma.pl