Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie uruchomiła w swojej poradni przeciwbólowej punkt konsultacyjny o nazwie  „Medyczna Marihuana”. Punkt ma na celu pomoc osobom stosującym preparaty zawierające marihuanę do celów leczniczych w uzyskiwaniu informacji na ten temat.

W placówce tej lekarz i pielęgniarka udzielają konsultacji dotyczących właściwości farmakologicznych kanabinoidów pochodzenia roślinnego, roli układu kanabinoidowego w funkcjonowaniu organizmu, poznanych i oczekiwanych zastosowań leczniczych.

Innym kierunkiem działań punktu jest analiza doniesień naukowych dotyczących medycznych zastosowań marihuany i działalność edukacyjna w tym zakresie skierowana do lekarzy i społeczeństwa.

W założeniu, punkt konsultacyjny, oprócz bezpośredniej pomocy chorym i lekarzom, ma gromadzić informacje naukowe, analizować oczekiwania pacjentów i sposób ich zaspokajania oraz gromadzić dane pozwalające na racjonalne kreowanie „polityki” państwa i służby zdrowia wobec stosowania marihuany do celów medycznych w naszym kraju.

Konsultacje udzielane są w siedzibie poradni przeciwbólowej Hospicjum przy ulicy Rotmistrza Pileckiego w Warszawie.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa prowadzi hospicjum stacjonarne i hospicjum domowe. Oferuje rehabilitację domową i opiekę długoterminową. Fundacja działa od roku 1990. Każdego roku obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym. W roku 2014 Fundacja otworzyła poradnię medycyny paliatywnej. Fundacja prowadzi także centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje szkolenia dla lekarzy.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.fho.org.pl, stan z dnia 23 lipca 2015 r.