Jest to pierwszy certyfikat zarządzania jakością, który został przyznany tej placówce od chwili jej powstania w latach 80-tych XX wieku.

ISO to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Szpitalowi udało się zaledwie w ciągu pół roku wdrożyć ponad 1000 procedur dotyczących poprawy jakości. W zgodnej ocenie audytorów jest to osiągnięcie świadczące o ogromnym zaangażowaniu całej załogi.

- Niektóre procedury tworzyliśmy od podstaw, bo ich nie było. Obsługa pacjentów była bardzo różna na wielu szpitalnych oddziałach. Certyfikowane były różne rodzaje usług świadczonych przez szpital  - mówi prezes szpitala Piotr Dębicki. - Stale poprawiamy nasz wizerunek, chcemy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom północy regionu. Stawiamy sobie za cel, aby pacjent uzyskiwał zawsze usługę na wysokim poziomie za każdym razem, kiedy trafia do lecznicy – dodał prezes szpitala.

- Chciałbym pogratulować prezesowi, ale przede wszystkim pracownikom szpitala. To jest olbrzymia praca, aby w tak krótkim czasie wdrożyć tak wiele procedur. Cieszę się bardzo, bo beneficjentami wdrożenia systemu będą pacjenci i pracownicy. Po raz pierwszy ten szpital ma określone standardy, które pozwolą na rozwój - mówił wicemarszałek województwa lubuskiego Bogdan Nowak.

- Jeszcze rok temu szpitalowi groziła upadłość. Dzisiaj dzięki decyzji marszałek Elżbiety Polak, wbrew wielu sprzeciwom, rozwija się i ma certyfikat jakości. Choć wtedy ten pomysł był torpedowany. Cieszę się sukcesem szpitala, my też robimy działania w tym kierunku, np. remonty parkingów – mówił prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak.

Certyfikat gorzowskiemu szpitalowi wręczył Grzegorz Grabka, przedstawiciel firmy TÜV Rheinland Polska. - Pacjent oczekuje przede wszystkim zrozumienia. Aby personel nie podchodził do niego przedmiotowo, a podmiotowo. Sprzęt jest bardzo ważny, ale podejście to druga, jak nie najważniejsza sprawa w realizacji usług medycznych. Certyfikat to nie tylko sukces, ale także wielkie wyzwanie. Przyjętych zasad i standardów trzeba się trzymać - mówił G. Grabka.

6 września 2013 roku w KRS została zarejestrowana spółka, która powstała na bazie przekształconego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie.  Szpital skorzystał z rządowego programu oddłużenia lecznicy i otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia na pokrycie zaległych zobowiązań. 

Powstała także strategia rozwoju szpitala na lata 2014-2020. Jedną z głównych osi priorytetowych dokumentu jest budowa centrum radioterapii. Ponadto niezwykle ważnym punktem jest dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów. Druga oś działalności będzie skoncentrowana na zwiększeniu dostępności do usług medycznych dla mieszkańców tak , aby nie musieli oni szukać pomocy poza granicami województwa.