Produkt jest stosowany w leczeniu przewlekłej łuszczycy plackowatej oraz trądziku. Podmiotem odpowiedzialnym jest Pierre Fabre Dermatologie, Francja. 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu Zorac. Decyzja została podjęta w związku z wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzanych badań stabilności, które wykazały, że produkt nie spełnia wymagań specyfikacji w zakresie parametru jednolitość zawartości.

Mając to na uwadze Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.