Podmiotem odpowiedzialnym jest Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.
28 kwietnia 2014 roku Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podaną serię produktu leczniczego Natrium Chloratum 0,9 procent Fresenius w związku ze zgłoszeniem podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych z powodu czarnych zanieczyszczeń widocznych w butelkach tego produktu.

W związku z tym 29 kwietnia 2014 podmiot odpowiedzialny zwrócił się Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o wycofanie z obrotu podanej serii produktu.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.