Europejska Agencja leków (EMA) przedstawiła raport z przebiegu warsztatów na temat etyki i warunków prowadzenia badań klinicznych nad lekami poza Unią Europejską.
17 maja br. Europejska Agencja Leków opublikowała raport ze spotkania dotyczącego rozmów i komentarzy w sprawie aspektów etycznych oraz Dobrej Praktyki Klinicznej. Kwestia dotyczy badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi w krajach trzecich, przedstawionych EMA we wnioskach o dopuszczenie do obrotu.
Spotkanie odbyło się we wrześniu 2010 roku, podczas międzynarodowych warsztatów, które zgromadziły 140 europejskich i międzynarodowych uczestników z 43 krajów Europy i całego świata.
Wszystkie komentarze przedstawione podczas warsztatów, jak również na piśmie w ramach konsultacji publicznych, są obecnie analizowane. Po zakończeniu analiz, pod koniec tego roku zostanie uzgodniona i opublikowana ostateczna wersja opinii w tej sprawie.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.ema.europa.eu, 17 maja 2011 r.

Data publikacji: 18 maja 2011 r.