Niektóre placówki wystawiają faktury, ale na przykład bezrobotni  i tak nie płacą. Inne szpitale odzyskują należności od samorządów, które mogą przyznać prawo do ubezpieczenia osobie  będącej w trudnej sytuacji. Podobnie jak ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj: Potrzebne regulacje dotyczące prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych >>>

Ministerstwo Pracy zaproponowało w 2014 roku, aby z rejestru bezrobotnych wykreślić tych, którzy zgłaszają się do urzędu pracy tylko dla ubezpieczenia zdrowotnego. Ci, którzy nie pracują, a na przykład wychowują dzieci, składaliby jedynie oświadczenie i mieliby prawo do leczenia. Na takie rozwiązanie nie chce się jednak zgodzić resort finansów.

Cały artykuł www.rp.pl