Będzie to dotyczyć czynności polegającej na wykonywaniu bez wymaganego zezwolenia obrotu produktami leczniczymi. Zmiana ma się przyczynić do sprawniejszego ścigania czynów, których następstwem jest wywóz produktów leczniczych z terytorium Polski.

W maju i czerwcu 2017 w serii artykułów DGP poinformował o kuriozalnej interpretacji przepisu karnego zawartego w prawie farmaceutycznym, który przewiduje odpowiedzialność karną do dwóch lat pozbawienia wolności za podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi bez zezwolenia. Śledczy puszczali wolno wywożących nielegalnie leki, gdyż zdaniem prokuratorów nie podejmowali oni działalności po raz pierwszy, lecz wykonywali ją już po raz kolejny. Uznawali bowiem, że „podejmowanie” to nie to samo co „wykonywanie”.

Teraz ma się to zmienić.

Cały artykuł: www.gazetaprawna.pl

 [-OFERTA_HTML-]